Sijoitukset

Toimeksiannot
  Osakkeet, Helsingin pörssi
  Osakkeet, ulkomaiset pörssit
  Mikä ETF on?
  Salkkulimiitti
  Nordea-rahastot
  Joukkolainat
  Warrantit
  Kassavirtalaskelma
  Rahastosäästösopimus
  Sijoitusvakuutukset
  Osakemerkinnät ja osakemyynnit
  Joukkolainamerkinnät

 

Nordea-rahastot

Rahasto-osuuksia voit ostaa, myydä ja vaihtaa joka päivä ympäri vuorokauden. Verkkopankissa voit ostaa rahasto-osuuksia, tehdä säästösopimuksen sekä ennakkomerkitä uusia myyntiin tulevia rahastoja. Tutustu Nordea-rahastoihin Rahastot Nyt -palvelussa. Palvelusta saat myös rahastojen tuote-esitteen, yksinkertaistetun rahastoesitteen, säännöt sekä rahastoesitteen.

Kasvu- ja tuotto-osuuksia

Kaikissa Nordea-rahastoissa on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksissa voitot sijoitetaan rahastoon kasvattamaan osuuksien arvoa, kun taas tuotto-osuuksille jaetaan vuotuinen tuotto.

Yksityishenkilön kannattaa yleensä sijoittaa kasvuosuuksiin. Näin pääomatulon verotus siirtyy rahasto-osuuksien myyntihetkeen. Jos säästät rahastoihin säästösopimuksella, kasvuosuudet ovat luonnollinen valintasi.

Tuotto-osuudet voit vaihtaa kasvuosuuksiin tai päinvastoin. Vaihto saman rahaston sisällä ei ole osuuksien myymistä eli vaihdosta ei aiheudu luovutusvoiton verotusta.

Ostot, myynnit ja vaihdot

Voit ostaa rahasto-osuuksia ja tehdä rahastosäästösopimuksen verkkopankissa ilman salkkusopimusta. Rahasto-osuuksien myynti ja vaihto verkkopankissa edellyttää salkkusopimusta. Osuudet voit myydä ja vaihtaa myös Nordean konttorissa tai verkkopankkitunnuksin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun.

Rahastotoimeksiannot tehdään avoimeen kaupantekokurssiin. Rahastojen arvo lasketaan ja päivän kaupantekokurssi selviää, kun rahastokaupan kauppapäivä vaihtuu klo 17.00.

Vaihto verkkopankissa on mahdollinen vain sellaisissa rahastoissa jotka ovat vapaasti merkittävissä. Niiden rahastojen osalta jossa vaihto verkkopankissa ei ole mahdollinen, voit toimia seuraavasti:

 • Mikäli haluat sijoittaa lunastetuista (myydyistä) osuuksista saadut varat toiseen rahastoon, tee ostotoimeksianto vasta myyntiä seuraavana pankkipäivänä.

Toimeksiantojen teko

Merkintä (osto)

Ostaessasi Nordea-rahastojen osuuksia valitse ensin Osto-linkki ja sitten rahasto Rahastoluettelosta sekä haluamasi osuuslaji (kasvu- tai tuotto-osuus, tarkemmin alhaalla). Täytä Ostotoimeksianto-sivun tiedot.

Lunastus (myynti)

Rahasto-osuuksien myynti verkkopankissa edellyttää salkkusopimusta. Valitse myytävät rahasto-osuudet omaisuusluettelosta ja täytä Myyntitoimeksianto-sivun tiedot. Mikäli sinulla ei ole salkkusopimusta, voit myydä osuudet Nordean konttorissa tai pankkitunnuksin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun.

Lisätietoja saat soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20.

Vaihto

Rahasto-osuuksien vaihto verkkopankissa edellyttää salkkusopimusta. Valitse vaihdettavat rahasto-osuudet omaisuusluettelosta ja täytä Vaihtotoimeksianto-sivun tiedot. Mikäli sinulla ei ole salkkusopimusta, voit vaihtaa osuudet Nordean konttorissa tai pankkitunnuksin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun.

Vaihto verkkopankissa on mahdollinen vain sellaisissa rahastoissa jotka ovat vapaasti merkittävissä. Niiden rahastojen osalta jossa vaihto verkkopankissa ei ole mahdollinen, voit toimia seuraavasti:

 • Mikäli haluat sijoittaa lunastetuista (myydyistä) osuuksista saadut varat toiseen rahastoon, tee ostotoimeksianto vasta myyntiä seuraavana pankkipäivänä.

Toimeksianto

 • Toimeksiannon hinta-arvion saat napauttamalla Laske arvio -painiketta. Voit muuttaa syöttämiäsi tietoja ja napauttaa Laske arvio -painiketta uudelleen.
 • Toimeksiannon hinta-arvio perustuu viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arvoon ja lopullinen hinta määräytyy vasta sitten, kun rahastoyhtiö on laskenut kauppapäivän rahasto-osuuden arvon.
 • Napauttamalla Hyväksy-painiketta saat esille Toimeksiannon vahvistus -sivun.
 • Vahvista toimeksianto antamalla vahvistustunnus ja napauttamalla Vahvista-painiketta tai peruuta se napauttamalla Peruuta-painiketta. Vahvistettua toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa.
 • Avoimet toimeksiannot näkyvät Tehdyt rahastotoimeksiannot -sivulla välittömästi. Toteutuneet rahastotapahtumat näkyvät omaisuusluettelossa kauppapäivää seuraavan pankkipäivän aamuna. Rahastokauppojen hyvitys-/veloitustiedot näkyvät verkkopankin Tilit-toiminnossa sekä tiliotteella.
 • Merkintä hylkääntyy, mikäli merkitsijän tilillä ei juuri toimeksiantojen toteutushetkellä ole katetta.
 • Veloitus- ja hyvitystiliksi voit valita minkä tahansa verkkopankkisopimukseesi liitetyn oman tai käyttöoikeustilin. Tehdessäsi toimeksiantoa toiselle henkilölle, varmista että veloitus tai hyvitys tapahtuu tarkoittamaltasi tililtä.

Kaikki vuoden aikana tehdyt rahastotapahtumat on kerätty Rahastoraporttiin, joka postitetaan osuudenomistajille vuosittain tammikuun aikana. Palvelu rahastosijoittajalle verkkopankissa: rahastotapahtuma- ja hankintahintakysely.

Toimeksiantojen toteutus

Rahastotoimeksiannot toteutetaan yön aikana, ensin merkinnät ja sitten lunastukset.

 • Ennen klo 17.00 vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan toimeksiantopäivän arvoon (kauppapäivä = toimeksiantopäivä).
 • Klo 17.00 - 24.00 vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon (kauppapäivä = toimeksiantopäivä + 1 pankkipäivä).
 • Perjantaina klo 17.00 jälkeen ja viikonloppuna annetut toimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon (ks. poikkeus Nordea Amerikka, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Fixed Income Hedge, Nordea Intia, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat, Nordea Kiina, Nordea Takuuturva 100, Nordea II Takuuturva 100, Nordea III Takuuturva 100 ja Nordea Yrityslaina Plus).
 • Kaupanteko kurssina on kauppapäivän klo 17.00 jälkeen rahastoyhtiön laskema osuudenarvo (ks. poikkeus Nordea Amerikka, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Fixed Income Hedge, Nordea Intia, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat, Nordea Kiina, Nordea Takuuturva 100, Nordea II Takuuturva 100, Nordea III Takuuturva 100 ja Nordea Yrityslaina Plus).
 • Maksu veloitetaan kauppapäivää seuraavana yönä (ks. poikkeus Nordea Amerikka, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Fixed Income Hedge, Nordea Intia, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat, Nordea Kiina, Nordea Takuuturva 100, Nordea II Takuuturva 100, Nordea III Takuuturva 100 ja Nordea Yrityslaina Plus).
 • Rahatapahtuman arvopäivä on aina kauppapäivä.

Poikkeus: Nordea Amerikka, Nordea Euro Yrityslaina Plus, Fixed Income Hedge, Nordea Intia, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat, Nordea Kiina, Nordea Takuuturva 100, Nordea II Takuuturva 100, Nordea III Takuuturva 100 ja Nordea Yrityslaina Plus.

 • Ennen klo 17.00 vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon (kauppapäivä = toimeksiantopäivä + 1 pankkipäivä).
 • Klo 17.00 -24.00 vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan toimeksiantopäivää seuraavan toisen pankkipäivän arvoon (kauppapäivä = toimeksiantopäivä + 2 pankkipäivää).
 • Kaupantekokurssina on kauppapäivän klo 10.00 jälkeen rahastoyhtiön laskema osuuden arvo.
 • Maksupäivä on kauppapäivä + 1 kalenteripäivä.
 • Rahatapahtuman arvopäivä on aina kauppapäivä.

Rahastovaihdon voit tehdä Nordean konttorissa tai verkkopankkitunnuksin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun. 

Lisätietoja saat soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20.

Rahastojen ennakkomerkinnät

 • Tutustu rahaston tuote-esitteeseen, yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen, sääntöihin sekä rahastoesitteeseen.
 • Valitse ennakkomerkittävä rahasto ja haluamasi osuuslaji (kasvu- tai tuotto-osuus, tarkemmin alhaalla) Rahastoluettelosta.
 • Voit merkitä rahastoa euromääräisenä.
 • Toimeksiantojen hinta-arvion saat napauttamalla Laske arvio -painiketta. Voit muuttaa syöttämiäsi tietoja ja napauttaa Laske arvio -painiketta uudelleen.
 • Napauttamalla Hyväksy-painiketta saat esille Toimeksiannon vahvistus -sivun. Vahvista toimeksianto antamalla vahvistustunnus ja napauttamalla Vahvista-painiketta.
 • Merkintähinta veloitetaan tililtäsi rahaston ensimmäisenä virallisena merkintäpäivänä. Varmistathan, että tililläsi on riittävä kate toimeksiannon toteuttamista varten rahaston aloituspäivänä.

Mikäli haluat peruuttaa ennakkomerkintätoimeksiantosi, voit tehdä sen viimeistään rahaston aloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä klo 17.00 mennessä joko verkkopankkitunnuksin Nordea Asiakaspalvelussa tai lähimmässä Nordean konttorissa. 

Takaisin ylös Takaisin ylös © Copyright Nordea 2011