Maksut ulkomaille

  Saaja
  Saajan pankki
  Maksun tiedot
  Maksaja

Maksun tiedot

Valuuttamäärä

Anna maksun valuuttamäärä. Käytä pilkkua (,) desimaalierottimena. Kun teet maksuja huomioi, että et voi ylittää tilikohtaisia maksurajoja.

Maksurajat (turvarajat)

 • Yrityksen EUR -tililtä voi maksaa vuorokaudessa yhteensä enintään EUR 84.094 edestä sekä kotimaan että ulkomaan maksuja.

Ulkomaan maksua ei hylätä turvarajan täyttymisen jälkeen, vaan maksu jää odottamaan maksatusta seuraavan pankkipäivän aamuna.

Jos haluat maksaa suurempia määriä, käänny lähimmän konttorimme puoleen. Maksujen euromäärät eivät voi ylittää tilillä olevaa saldoa.

Valuutta

Valitse luettelosta maksun valuuttalaji. Jos haluat maksaa valuutassa, jota ei löydy luettelosta, käänny lähimmän konttorimme puoleen.

Maksutyypit

Maksutyyppejä on viisi: maksumääräys, pikamääräys, EU-maksu, tilisiirto (eri saaja) ja oma tilisiirto. Näistä tavallisin on maksumääräys, joka voi olla kaikissa luettelosta valittavissa valuutoissa. Jos maksu on kiireellinen voit valita pikamääräyksen, joka voi olla samoissa valuutoissa kuin maksumääräys.

Maksutyypeillä tilisiirto (eri saaja) ja oma tilisiirto voi tehdä tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien, eri valuuttaisten tilien välillä.

EU-maksu

Jotta EU-maksu toteutuisi vastaavan kotimaan tapahtuman hinnalla, maksutoimeksiannossa on oltava seuraavat tiedot:

 • maksu on euromääräinen ja enintään EUR 50.000
 • saajan tiedot on ilmoitettu maksun toimeksiannossa ja ne ovat oikein
 • maksu maksetaan ilman valuutanvaihtoa
 • saajan tilipankki on EU:n alueella tai ETA-maassa
 • maksunsaajan tili on IBAN muodossa
 • maksunsaajan pankki on BIC- muodossa
 • maksunaihe on mainittu toimeksiannossa
 • sekä maksaja että saaja maksavat oman pankkinsa palvelupalkkion (SHA)

Jos yksikin yllämainituista edellytyksistä ei täyty, maksu välitetään saajan pankille tavallisen maksumääräyksen hinnalla.

Valuuttatilisiirrot

Maksu ulkomaille -toiminnolla voi tehdä tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien eri valuuttaisten tilien välillä. Tähän käyttöön tarkoitettuja maksutyyppejä ovat Tilisiirto (eri saaja) ja Oma tilisiirto.

Valuuttatilisiirron tekemiseksi on annettava seuraavat tiedot:

 • saajan tilinumero on Nordea Pankki Suomessa (joko IBAN- muodossa tai tavallisessa muodossa)
 • saajan pankin BIC- koodi on NDEAFIHH
 • maksutyypiksi valitaan "Tilisiirto (eri saaja)" tai "Oma tilisiirto"
 • kulutapakoodilla ei ole merkitystä, koska pankki käsittelee valuuttatilisiirrot periaatteella "Maksan oman pankkini kulut (SHA)"

Omia tilisiirtoja voi tehdä ainoastaan verkkopankissa maksutileinä olevien tilien välillä.

Huom! Vaikka kyseessä on verkkopankki, joka on auki 24 tuntia vuorokaudessa, käsittelee pankki valuuttatilisiirtoja vain tiettyinä aikoina. Poikkeuksena kotimaan maksuihin valuuttatilisiirtoja käsitellään pankkipäivisin klo 7-16.

Maksut Nordean yksiköihin

Maksut Nordean yksiköiden välillä kulkevat nopeammin kuin ulkomaan maksut yleensä. Varat ovat saajan tilillä jo maksamista seuraavana pankkipäivänä.

Kun saajan tilipankki on jokin Nordean ulkomainen yksikkö, valitse maksutyypiksi joko maksumääräys tai EU-maksu. Maksu kulkee pikamääräyksen nopeudella, mutta edullisemmalla palvelupalkkiolla.

Palvelupalkkio

Valitse luettelosta haluamasi tapa maksaa maksun lähettämisestä veloitettava palvelupalkkio. Voit maksaa vain

 • omat kulusi (Maksan vain Nordea Suomen kulut - SHA) tai vaihtoehtoisesti
 • kaikkien osapuolten kulut (Maksan kaikki kulut - OUR/in full).

Oman pankin kulut

Suosittelemme valitsemaan aina palkkioperinnäksi "oman pankkisi kulut". Tällöin maksat maksun lähetyksen yhteydessä vain Nordean palvelupalkkion maksun lähettämisestä ja maksunsaaja maksaa oman pankkinsa palvelupalkkiot. Huomaa, että EU-maksujen edellytyksenä on aina kuluperintä maksan oman pankin kulut.

Kaikki kulut

Maksat Nordean palvelupalkkion lisäksi myös kaikkien ulkomaisten rahalaitosten perimät palkkiot jos valitset "kaikki kulut". Maksat myös palkkiot saajan puolesta. Lisäkulut veloitetaan tililtäsi jälkikäteen, jos maksun lähetyksen yhteydessä tililtäsi perityt palkkiot eivät kata ulkomaisten rahalaitosten pyytämiä palkkioita. Nordea takaa maksun perillemenon täysimääräisenä vain kirjeenvaihtajapankkiin saakka. Mikäli maksu välitetään sieltä vielä edelleen, voi välittäjäpankki/pankit vähentää omat kulunsa saajalle maksettavasta määrästä.

Ulkomaisten rahalaitosten palkkiot saattavat olla huomattavia. Lehtitilauksissa, kongressimaksuissa tai vastaavissa voit joutua valitsemaan "kaikki kulut" saajan vaatimuksesta. Valinta on kuitenkin aina sinun, eikä pankki voi siihen vaikuttaa.

Tarkista perittävien palkkioiden määrä aina maksun Vahvistus-näytöllä ennen kuin vahvistat maksun. Voi vaikuttaa vielä perittävän palkkion suuruuteen muuttamalla maksun tietoja. Huomio, että kuluperintä "kaikki kulut" on sinulle aina kallein vaihtoehto.

Uuden maksupalvelulain astuttua voimaan 1.5.2010 alkaen palkkioperintä SHA on pakollinen, kun

 • maksunsaajan pankki sijaitsee EU- tai ETA-maassa
 • maksun valuutta on euro tai muun jäsenvaltion valuutta
 • maksu veloitetaan saman valuuttaiselta tililtä (maksussa ei tehdä valuuttakauppaa).

Tililtä

Valitse Tililtä-luettelosta haluamasi maksun veloitustili. Nordea veloittaa maksun palvelupalkkioineen tältä tililtä. Varmista, että tilillä olevat varat riittävät myös palvelupalkkioon. Ota huomioon, että mahdollinen kurssivaihtelu vaikuttaa veloitettavaan määrään.

Jos veloitettavalla tilillä ei ole riittävästi varoja maksun välittämiseen, tilin käyttö on muusta syystä estynyt tai maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy, maksajan tai maksunsaajan pankki ei ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa. Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä on maksupalvelun käyttäjän saatavilla käyttäjän verkkopankissa. Pankilla on oikeus veloittaa ilmoituksesta palvelupalkkio.

Maksun ehdot

Nordea välittää maksut voimassaolevien ehtojen mukaisesti. On tärkeää, että tutustut ehtoihin huolellisesti ennen maksun tekoa. Ehdot saat luettavaksi napauttamalla Maksun ehdot-painiketta.

Takaisin ylös Takaisin ylös © Copyright Nordea 2011